Anasayfa

HAMAMLAR

 HAMAMLAR

 

Divriği hamam kültürü Asırlarca süregelen bu kültür günümüzde yok olma derecesine gelmiştir. İlçemizde bulunan başlıca hamamlar şunlardır:

 

1- Hamam-ı Bala/Bekir Çavuş Hamamı:

 

 

bekircavus-hamami.jpg

 

Sivas'ın en büyük hamamıdır. 1576 yılında Sağır Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır.Kadın ve erkek olmak üzere bitişik olarak inşa edilmiş bir çifte hamamdır. Klasik Osmanlı hamamlarının tüm belirgin özellikleri bu hamamda görülür. Kesme taşlarla İnşa edilen hamam halen bakımlı durumda olup hizmetini sürdürmektedir.

 

2- Hamam-ı Süfla (Aşağı Hamam) / Kayaoğlu Hamamı / Acı Hamam

 

Kentin batı yakasında Aşağı Hamam Mahallesi ile çarşı arasında ve köprü başındadır. Hamam-ı Bala’ya (Yukarı Hamam) göre kentte aşağıda kaldığından Hamam-ı Süfla (Aşağı Hamam) harap olduktan sonra Kayaoğlu ailesi onardığı için “Kayaoğlu Hamamı” denilmiştir. Halk arasında “Ciniviz Hamamı” dense de bir Mengücek dönemi yapısı olduğu saptanmıştır. Sodalı suyundan dolayı halk tarafından buraya Acı Hamam da denilmektedir. Camegah bölümünün kubbesi 18. yüzyılın başlarındaki onarım sırasında yenilenmiştir. Hamamın sokak tarafındaki çeşmesi sokağın yükselmesi sonucu gömülü kalmış ve kitabesi silinmiştir. Türk hamamlarının klasik ‘‘sıcaklık’’ ve ‘‘soğukluk’’ kısımlarını içerir. Hamamda Arap Baba denilen iki mezar taşı vardır. Kentin Ermenileri burayı “Karsun Manuk” (Kırk Sabi) diye adlandırırlar ve burada dua ederlermiş. Plan, ölçü ve üslupça Bekir Çavuş Hamamı’na benzemektedir. Camegah bir ara kemerle iki bölümlü olup bir kemer tonoz ve bir kubbe ile örtülmüştür. Köprünün bulunduğu köşede bulunan erkekler kapısı üstündeki soyunma odasına ahşap merdiven ile çıkılır. Soğukluk aralığı üç taraflı dar bir dehlizdir. Sol yanı tuvalet sağ uzantısı “Araplık” denen ziyaret yeridir. Dar bir kapıdan girilen soğukluk ortada küçük bir kubbe yanlarda da kemer tonozlarla örtülüdür. Her iki yanda yüksek oturma sekileri vardır. Soğukluktan sıcaklık eyvanına geçilir. Sıcaklığın orta kısmı yüksek kubbelidir. Göbektaşı bu kubbenin altındadır.

 

3- İmamoğlu Hamamı

 

İmamoğlu Hamamı,  İmamoğlu Mahallesi, Nuri Demirağ Caddesinde, Kantepe Camisinin güneybatısında, güneyden kuzeye doğru meyillenen bir arazi üzerinde yer almaktadır. Kuzey-güney yönünde uzanan hamamın soyunmalık bölümünün üst örtüsü tamamen, beden duvarları da kısmen  yıkılmıştır. Tek hamam olarak inşa edilen eserin inşa  kitabesi yoktur ve günümüzde kullanılmamaktadır. Hamamın duvarlarında moloz taşla birlikte kesme taş,  sıcaklığın kubbesinde tuğla, soyunma bölümünün ahşap kirişleme tavanında da ahşap malzeme kullanıldığı anlaşılmaktadır.

 

  • E-Devlet
  • E İçişleri
  • E İçişleri Bilgilendirme
  • E Randevu
  • E-Resmi Gazete
  • İnsan Hakları Kurulu
  • BİMER
Divriği KaymakamlığıTelefon : +90 346 418 10 01Faks : +90 346 418 52 52
2012 - Tüm hakları saklıdır.
Yazılım: CM BİLİŞİM | Tasarım: INVIVA