Anasayfa

HANLAR

HANLAR

1.Pamuk Han

Demirdağ İstasyonu’ nun yakınındadır. Duvarların büyük bir bölümü ayaktadır. Üst örtüsü yıkılmıştır.

2.Dipli Han (Dumluca/Kara Han)

Günbahçe(Hazertek) Dumluca Köyü arasında Divriği’nin yaklaşık 12 km. batısındadır. Beden duvarları ve üst örtünün büyük bir bölümü ayaktadır. Duvar örgü taşlarının koyu kızıl, kahverengi oluşu nedeni ile Kara Han da denilmektedir. Kapalı bölümü 12.90x5.70m. ölçülerindedir. Hanın güneyindeki yıkıntı yığınlarından bir bölümünün  daha olduğu anlaşılmaktadır. Yapıda kitabe yoktur. Orhan Cezmi TUNCER’in  Türk Etnoğrafya Dergisi Ankara, 1991,XIX sayıda yayınlanan makalesinde Han uzunuzun anlatılmaktadır. Yapım tarihi hakkındaki değerlendirmesi de XIII. Yüzyılın ikinci çeyreğine Ahmet Şah dönemi tarihlenmektedir.

handere-hani.JPG

3.Burma Han

Ayşıl Tükel Yavuz Burmahan’ı geniş bir biçimde tanıtmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Armağan Dizisi I Ankara 1984 adlı yayınından aşağıdaki bilgiler alınmıştır.”Burmahan Divriği’den Kemah’a giden ve ayrıca Kemah’ı Arapkir’e bağlayan kervanyolları üzerindedir. Çaltı tren istasyonuna yaklaşık 3 km. uzaklıktadır. Kervansaray Küçük bir tepenin üzerindedir. Tepenin kuzeyinde Çaltı suyu geçmekte ve çayın üstünde yıkılmış bir taş köprünün ayakları bulunmaktadır. Trenyolu da Çaltı Suyu’na koşut olarak uzanmaktadır. Hanın kuzeybatısında, kesmen altında kalan, daha erken bir yapının kalıntıları vardır. Kapalı bir barınak kısmı ve onun önündeki açık avlunun etrafında yer alan servis kısımlarından meydana gelen kervansaray tepenin üstünde doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Tepe doğuya doğru meyillenmektedir. Bu nedenle hanın kapalı kısmının büyük bir parçası toprak seviyesinin altında kalmakta ve özellikle kuzeybatı toprağın üstünde ancak üst örtüsü görünmektedir. Kervansaray dıştan ancak kısmen görülmektedir İçin, etrafına ve üstüne sekiz hanelik bir köy yerleşmiş ve bu arada birçok mekan da evlerin bir parçası ya da depo olarak kullanılmak üzere kapatılmış,örülmüş ya da yıkılmıştır. Kervansaray!a, avlunun doğu duvarını bütünüyle işgal eden iki evin arasındaki geniş ve derinbir açıklıktan girilmektedir. Burmahan itina ile inşa edilmiş bir yapıdır belirgin çarpıklıklar ya da ölçü şaşmaları yoktur. Kullanılan malzeme gri-bej tortul bir taştır. Kemerler ve cephe veren kısımlar kaba yonu ve diğer kısımlar kaba yonu kesme taşla örülmüştür. Yıkılan kısımlarının da son elli yılda gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Burmahan çok bezeli bir yapı değildir.

burmahan-001.jpg

        Ayakta duran kısımlarındaki bezeme, kapalı kısımda atkı kemerlerinin ve açık galeride cephedeki kemerlerin profili başlıklarına ve mukarnaslı tonoz kubbesine inhisar etmektedir. Girilemeyen mescidin mihrap ve kubbe bingilerinde bezeme olup olmadığı bilinmemektedir. Kervansarayın hiçbir yerinde “burma” sıfatını kazandıracak bir öge yoktur.N. Sakaoğlu’na göre bu isim avlu portalında bulunan burmalı sütunceler nedeniyle verilmiştir. Ancak bu sütunceler bugün mevcut değildir. Han adının bulunduğu yerleşmeden de almamaktadır, çünkü yerleşme yenidir. Hanın adının nereden geldiği belli olmadığı için G.Güreşsever tezinde yapıya Burmahan değil “Çaltı’ da Kervansaray” demektedir. Yapının tarihlenmesine yardımcı yalnızca kendi özellikleri kalmaktadır. N.Sakaoğlu bazı mimari öğelerin “Selçuklu sanatın seçik çizgilerini taşımakta  olduğu söyleyerek hanı Mengücekli dönemine tarihlenmektedir. Divriği Ulu Cami’nin Ahmet Şah tarafından hazırlanan 641 H(1243) tarihli vakfiyesinde bu hanın adının geçmesi, bu tarihten önce yapıldığını kanıtlamaktadır. Burmahan IV. Murat’ın İran seferlerinin güzergahı üzerindedir. Ordunun geçtiği yol Burmahan’ın yaklaşık 1 km. doğusundan ve sırt üstünden geçmektedir.Burmahan’ı Mengücek Beyliği’nin iki önemli merkezi olan Divriği-Kemah ve Kemah-Arapkir-Malatya arasında yer alan bir XIII.yüzyıl Mengücekli yapı kabul edebiliriz.   ”

 

 

 

 

Not : Tarih Cenneti Divriği, Temmuz 2006 yıl:1, sayı:1, sayfa:50,51,52

  • E-Devlet
  • E İçişleri
  • E İçişleri Bilgilendirme
  • E Randevu
  • E-Resmi Gazete
  • İnsan Hakları Kurulu
  • BİMER
Divriği KaymakamlığıTelefon : +90 346 418 10 01Faks : +90 346 418 52 52
2012 - Tüm hakları saklıdır.
Yazılım: CM BİLİŞİM | Tasarım: INVIVA