Anasayfa

KAMU YAPILARI

KAMU YAPILARI

1. CUMHURİYET İLKOKULU

Divriği ilçe merkezinde yer alan yapı tek katlıdır. Taşıyıcı yapı moloz taşlardan, iç mekanlar ahşaptan yapılmıştır. Basık kemerli geniş pencerelerle iç mekanlar aydınlatılmış, halen harap durumdadır. 1999 yılında rölöve projesi İstanbul’daki Divriği Derneği tarafından hazırlanmıştır.

img_2219.jpg

2. KIZ SANAT OKULU

Şehir merkezinde bulunan yapı bitişik düzende ve avlusuzdur. Giriş sokak cephesinden sağlanmaktadır. Girişin üzerinde birinci katta poligonal çıkması bulunmaktadır.

Pencereler ½ oranında ve giyotin tipindedir. Üst örtü kiremit çatıdır. Çıkma üzerinde alınlıklı saçak bulunmaktadır. Zemin kat döşemeleri taştır. Merdiven ve birinci kat döşemeleri ahşaptır.

3. NURİ DEMİRAĞ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

L plana sahip yapının, betonarme ve yığma taştabn karma sisteminde, bodrum, zemin+bir katlı olarak  inşa edildiği görülmüştür. Yapıdaki pencereler kareye yakın formda olup, pencerelerin altında ve üstündeki silmeler cephelerde yer alan pencereler boyunca devam etmektedir. Cephede yağmur suyu olukları bulunmaktadır. Yapıya kuzeybatı ve kuzeydoğuda yer alan iki kapıdan giriş sağlanmaktadır. Kuzey batıdaki giriş cephe ortasında,dikine yükselen kule formlu kütleden yapılan kat olup konferans salonuna direkt ulaşılmaktadır. Güneydoğu cephesinde bodruma girişi sağlayan bir kapı daha bulunmaktadır. Bodrum kat, sadece zemin kattaki tuvaletlerin altındaki tesisat borularının yer aldığı iki mekânlı bölümden oluşmaktadır ve okulun sobayla ısıtıldığı dönemde burası kömürlük olarak kullanılmıştır. Okula 70 li yıllarda kalorifer sistemi döşenmesiyle ısıtma merkezi ek atölye binasına taşınmıştır. Kuzeydoğudaki kapı üzerinde yer alan balkon aynı zamanda giriş saçağı görevini yapmaktadır.

nuridemiragaokulu.jpg

Yapıda yer alan mekânlar, L şeklinde bir koridor boyunca sıralanmaktadır. Zemin katta; kütüphane, rehberlik servisi, öğretmen odası, öğretmen tuvaleti konferans salonu ve öğrenci tuvaleti bulunmaktadır. Mekânlar dikdörtgen planlı ve yüksek tavanlıdır. Zemin kattaki bir dersliğin tabanı karo mozaik olup diğer dersliklerin, bilgisayar laboratuarının, konferans salonunda yer alan sahne ve kulisin zemini ahşaptır. İdareci odaları, koridorlar, zemin katta yer alan konferans salonu ve tuvaletler seramikle kaplıdır. Birinci kata çıkan merdiven basamakları dökme mozaiktir. Binanın özgün eş boyutlu giyotin ahşap pencereleri, PVC ile biri büyük, sabit ve biri de açılabilir küçük kanatlı pencere olarak değiştirilmiştir. Binanın arşiv, rehberlik servisi, konferans salonu, kulis de olduğu gibi bazı iç mekan kapıları özgünlüğünü korumaktadır. Bu kapılar, geniş pervazlıdır ve kasanın iç yüzünde de devam eden dikdörtgen panolara sahiptir. Orijinali kiremit olan çatı sac ile kaplanmıştır. Yapını bahçesinde dört dilimli, oval planlı fıskiyesi bulunan bir süs havuzu ve okulu yaptıran Nuri Demirağ’ ın taş platform üstünde büstü yer almaktadır.

4. CÜREK KAMPÜSÜ

Cürek Yerleşkesi, Divriği’ nin kuzaybatısında, Divriği-Zara yolunun 10. Km’ sinde  Çaltı Irmağı’nın kuzey kenarında yer alan Cürek  (Kilisecik)Dağı’nın yamacına konumlandırılmıştır. Divriği Demir madenleri İşletmesi’nde çalışanların ikamet, temel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için 1938 yılında kurulan yerleşkenin bugün terk edildiği görülmüştür. Binalar teraslanan yamaç üzerine yerleştirilmiş olup, genelde birbirine paralel olarak konumlandırılmıştır. İdari binalar ve sosyal tesisler yerleşkenin merkezinde, lojmanlar ise bunların etrafında yamaca doğru sıralanmıştır. Binalar betonarme karkas olarak tek katlı ve iki katlı olarak yapılmıştır. Marsilya tipi kiremitle kaplanmış kırma çatılı ve kübik formludur. Bina cephelerinde herhangi bir süsleme imgesi yoktur. Pencereler dikdörtgen formludur.  Boş alanlarda ağaçlandırma ve bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Yağmur suyu için düzenli bir drenaj sistemi yapıldığı görülmüştür. Yerleşke, planlı yerleşimi, alt yapısı, merkezi ısıtma sistemi, elektrik üretim merkezi, spor sahaları, kültür merkezi, eğitim binaları, hastane ve camisi ile günümüze ulaşılmak istenen modern kentlerin bir portatifidir.

 

Not: Bilgiler "Sivas Kültür Envanteri" nden alınmıştır.

  • E-Devlet
  • E İçişleri
  • E İçişleri Bilgilendirme
  • E Randevu
  • E-Resmi Gazete
  • İnsan Hakları Kurulu
  • BİMER
Divriği KaymakamlığıTelefon : +90 346 418 10 01Faks : +90 346 418 52 52
2012 - Tüm hakları saklıdır.
Yazılım: CM BİLİŞİM | Tasarım: INVIVA