Anasayfa

KİLİSELER

KİLİSELER

Sivas Kültür Envanteri’nde yer alan bilgilere göre Divriği de tescilli 3 adet kilise bulunmaktadır. Bunlar : Yukarı Kilise, Aşağı Kilise, Kayaburun Kilisesi’dir.

img_6957.jpg

Divriği’de kaleden biraz yukarı doğru yüründüğünde kalıntı şeklinde görülen bina eski bir kilisedir. Adı ise Yukarı kilisedir. Yapımı 19. yüzyıllarda olduğu sanılmaktadır.Üç nefli bazilika yapıdır. Yapımında moloz taş kullanılmış, tuğladan yapılmıştır. Bu kilisenin aşağı tarafında bulunan kilise ise halk arasında “Aşağı Kilise” olarak adlandırılmıştır.

img_6961.jpg

KAYABURUN(ODUR) KÖYÜ KİLİSESİ

Söz konusu kilise, Kayaburun Köyü, köy içi mevkiinde yer almaktadır. Köylüler tarafından bir kilisenin Ermeni Kilisesi olduğu ifade edilmektedir. Yapının batısında bulunan ana giriş kapısı üzerindeki kitabeden kilisenin 1833 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Kilise, doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, üç neflidir. Kilisenin güney cephesinde, yapıya bitişik durumda bulunan, tonozla örtülü olduğu tahmin edilen iki yapı daha vardır. Bu yapılardan doğudakine, kilise içerisinden açılan bir kapıyla ulaşılmaktave köylüler tarafından “papaz odası”  olarak bilinmektedir. Batıdaki mekana yine bu mekanın batısında bulunan kapıyla girilmektedir. Burası köylüler tarafından depo olarak kullanılmaktadır.  Köşeleri düzgün kesme taş olan kilise,yığma moloz taş örgü sistemiyle inşa edilmiştir. Moloz yığma taş aralarındaki hatıllar ardıç ağacındandır. Yapının batı cephesinde dış duvar üzerinde yer yer devşirme kesme taş bloklar üzerinde haç işaretleri görülmektedir. Yapının kuzey cephesi ve batı cephesinin bir kısmı yol kotunun altında kalmaktadır. Kiliseye, batı yönünde yer alan kapıdan girilmektedir. Ahşap sütunlarla mekan üç nefe ayrılmıştır. Giriş kapısının sağında ve solunda , yan neflerin genişliğinde , kot farkı ile ayrılmış 15-20 cm. yüksekliğinde taş ve toprak dolgulu sekili alan bulunmaktadır. Apsis, kilisenin doğusunda, kilise mekanından yaklaşık olarak 80cm. yüksekte yer almaktadır. Buraya, yükseltinin iki katı yanında bulunan üç basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Apsisin sağında ve solunda muhtemelen pastoforion olarak kullanılmış tonozlu mekanlar yer almaktadır.Bu mekanları ayıran duvarlarda  geçiş bulunmaktadır.Yapının güney ve batıdaki iç cephe duvarlarında  da yer yer haç işaretli taşlar görülmektedir. Kilise mekanı, güney cephede üst kotta yer alan dört, batı cephede yer alan üç, doğu cephede apsisin solunda yer alan dört pastoforion hücresindeki bir mazgal pencereyle aydınlatılmaktadır.Apsisin sağındaki pastoforion hücresinin mazgal penceresi kapalıdır. Kilisenin sunağı kuzey cephede yer almaktadır. Kilisenin taşıyıcı sistemi ahşaptır. Üçer ahşap sütun, güney ve kuzey cephe duvarlarına dayanmaktadır. Orta nef de yan neflerden üçer sütunla ayrılmaktadır. Sütunlar, taş kaidelerle oturmaktadır. Düz çatılı kilisenin tavanı içten, ardıç ağacından yapılmış ters tavanlıdır. Tavanın üzeri çakıl ve sal taşı karıştırılmış toprakla örtülüdür. Kilisenin zemini topraktır.

Divriği’de bu kiliselerden hariç görülebilecek kiliseler şunlardır; Kaya Yakup, Ersün ,Uzunkaya (Pargam),Güresin (Venk) kiliseleridir.

  • E-Devlet
  • E İçişleri
  • E İçişleri Bilgilendirme
  • E Randevu
  • E-Resmi Gazete
  • İnsan Hakları Kurulu
  • BİMER
Divriği KaymakamlığıTelefon : +90 346 418 10 01Faks : +90 346 418 52 52
2012 - Tüm hakları saklıdır.
Yazılım: CM BİLİŞİM | Tasarım: INVIVA